Velkommen til Mads's Plalntages hjemmeside


Hvad enten du er grundejer eller du overvejer at tilbringe din ferie her i Mads's Plantage, så byder vi digBilledet viser en skematisk plan over Mads's Plantage velkommen til at orientere dig om, hvordan vi har indrettet os.

Det er bestyrelsens opfattelse at siden skal være oplysende og serviceorienteret. Det betyder, at den skal være levende og under stadig udvikling. Det sker jo hele tiden nyt og kan det være relevant for grundejerne i Mads's Plantage, så skal det med på siderne. Så vi appellerer til dig om at komme med input om det du mangler - eller det du oplever kan være til glæde for dine naboer at få kendskab til

Om grundejerforeningen

Alle grundejere i Mads's plantage skal være medlem af grundejerforeningen. Foreningens opgave er at passe på området i henhold til den tinglyste deklaration og den nye lokalplan for området samt forestå vedligeholdelsen af veje, stier og øvrige fællesområder.

Generalforsamling afholdes normalt den sidste lørdag i maj måned.Sidste frist for indbetaling af kontingent er 15. maj..

Foto af strandengen ud for Mads's PllantageVi er glade for den helt enestående natur i området. Vi ligner ikke et sommerhusområde med klippede hække, skrappe farver på husene osv. Nej vore huse er skånsomt indpasset i naturen med et rigt dyreliv af såvel fugle, rådyr, egern og såmænd en enkelt hugorm.

Vi har fået lov til at bo midt i naturen, hvilket også giver os en pligt til at passe på den.

Går du derfor med planer om at skifte farver på dit hus eller bygge til eller lave et redskabsskur, så vil det være en god ide at se i lokalplanen og deklarationen for området, så du ikke kommer i den situation, at du skal til at gøre arbejdet om. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.
Grunsejerforeningen Mads's Plantage